Pudelsi - Nos Dobre Ciuchy Chords & Tabs

 

Nos Dobre Ciuchy Chords & Tabs

Pudelsi Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Nos Dobre Ciuchy Chords

   
TYTU£: Noœ dobre ciuchy
AUTOR: Pudelsi
OBCZAJENIE: Adam Sad³o
KONTAKT: wolfie@inetia.pl
E                        H
Buty od krawca, spodnie od szewca, garnitur z ceraty
                          E
Portfel po tacie, zegarek po bracie, szarawary w kwiaty
                        A
Ortalion w ³aty, kaszkiet kraciaty i kurtka na wacie
           H  Cis H         E
Skóra ze szczura, mokra fryzura, ³añcuszek na klacie
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/p/pudelsi/nos_dobre_ciuchy_crd.html ]
Wszyscy rodacy id¹ do pracy piêknie wystrojeni
Egipskie fryzury, mundury ze skóry, w kieszeniach rulony
T³oczone garsonki, gumowe koronki, dmuchane pierœcionki
Wszyscy siê nosz¹, wiêc noœ siê i ty wszystko wokó³ œpiewa mi

   E                        H
Ref: Noœ, noœ, noœ dobre ciuchy, dobrych ciuchów nigdy doœæ
                    E
   Noœ, noœ dobre ciuchy, je¿eli jesteœ goœæ
                          A
   Noœ, noœ, noœ dobre ciuchy, rodzicom swym na z³oœæ
                H  Cis  H            E
   Noœ dobre ciuchy, bo w ciuchach jest coœ, dobrych ciuchów nigdy doœæ

Zero godzina ju¿ pêk³a sprê¿yna, bal siê rozpoczyna
Cekiny, fiszbiny, szyfony, nylony, z³ocone galony
Treska z pieska, szklana plereska, etola z sobola
Bistor, kremplina, skaj, popelina, tak siê zaczyna bal

Ref: x2