Red Hot Chili Peppers - Dosed Chords & Tabs

 

Dosed Chords & Tabs

Red Hot Chili Peppers Chords & Tabs

Version: 4 Type: Tab

Dosed Tab

   
ÐÏࡱá>þÿ	&(þÿÿÿ%ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥ÁM 	ð¿bjbjâ=â=	.€W€Wÿÿÿÿÿÿl¨¨¨¨¨¨¨¼FFFFR¼¶rrrrrrrršœœœœœœ$Ñ ñ|À¨rrrrrÀ˜¨¨rrÕ˜˜˜r¨r¨rš˜rš˜˜š¨¨šrf@‘ïŽð2¼ŠFˆššë0šm	˜m	š˜¼¼¨¨¨¨ÙRed Hot Chili PeppersAlbum: By The WayTrack: DosedChords used:        G           D         A7       Asus2E-----------3-----------------2--------------0------------3--------		B---------- 3-----------------3--------------1------------3--------		G---------- 0-----------------2--------------0------------0--------		D---------- 0-----------------0--------------2------------2--------		A-----------2-----------------X-------------0------------0--------		E----------- 3---------------- X-------------X-----------X--------  Main RiffE-------12-------------12---------------12----------------12-------------12-----------B-----------12--------------12--------------12-----------------12--------------12-----G---------------12---------------12--------------12----------------12---------------12D------------------------------------------------------------------------------------------A------------------------------------------------------------------------------------------E-------------------------------------------------------------------------------------------The bass changes throughout the verse but the guitar stays the same.This is the bit over the top of the main riff.Lead RiffE--------------------------------------B---0---0---3---0---0--------------G-------------------------------------D-------------------------------------A--------------------------------------E--------------------------------------This is the bit over the bridgeBridge RiffE---15---14---12-------12--------B---------------------15-------------G--------------------------------------D--------------------------------------A---------------------------------------E---------------------------------------The chorus is dead easy its just G, D, Asus2, G, D, A7.C1ùùOJQJ^J(56Ô`¦ë01?–íD üYZŸ ÏÙ	%	L	s	ýýýýýóýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý	„ЄÐ^„Ð`„Ðþs	›	Ã	Ä	ä	ð	
8
`
ˆ
±
Ú
Û
ýýýýýýýýýýýýý,1h°‚. °ÆA!°"°# $ %°°Ä°ÄÄ
i8@ñÿ8NormalCJ_HaJmH	sH	tH	
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/r/red_hot_chili_peppers/dosed_tab_ver_4.html ]