Praise And Worship - Amami Chords & Tabs

 

Amami Chords & Tabs

Praise And Worship Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Amami Chords

   
AMAMI

Intro: D – F#m – G – A – D
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/p/praise_and_worship/amami_crd.html ]
                  D  F#m  G   A           D   F#m
Amami nga adda’t sadi langit
                G        A     D          G       A
Madawdayaw koma ti nagan mo
                    D        F#m  G   A
Dumteng koma ti pag-ariam
                D            F#m  G         A
Matungpal koma iti nakem mo
                    D    F#m G        A     D
Ditoy daga, a kas sadi langit
                  A                      D
Itdem kadakam ti aldaw ditoy
                      A                          D
Ti kanem mi iti patinayon nga aldaw
                    F#m               G
Pakawanem met iti basol mi
                  A                  D       G
A kas met pamakawanmi ti basol
                    E                        A
Dagiti nakabasbasol kadakami
        D        F#m  G – A         D    F#m  G  A
Dinakam met baybay-an nga umanugot ti solisog
                    D    G   A               G – A –D 
Ket isalakannakam ket iti dakkes