Myslovitz - Zwyk Y Dzie Chords & Tabs

 

Zwyk Y Dzie Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Zwyk Y Dzie Chords

   
  ZWYK£Y DZIEÑ - Myslovitz
  album: "Z rozmyœlañ przy œniadaniu" (1997)


transcripted by Teddy
teddypeak@wp.pl


intro: 

1st guitar:
E|-----------1------3------1------0-----|
B|----3--------3------3------3------3---|
G|------2--------2------2------2--------|
D|--0-----0-----------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|

2nd guitar:
E|-----------------|
B|-----------------|
G|--7~~-7-7-------|
D|--7~~-7-7-------|
A|--5~~-5-5-------|
E|-----------------|
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/zwyk_y_dzie_crd.html ]
          C
Do fontanny wrzucam grosz
      e         Dsus2
Na rowerze ktoœ rekord bije swój
Ktoœ oczyœci³ brudny staw
Ktoœ przekroczy³ wp³aw
Rzekê wspomnieñ z³ych

 C       e
 Dzieñ, zwyk³y dzieñ
 Deszcz na twarzy
 F  
 Czarno-bia³y film, komedia
 C       G
 Ludzi w kinie t³um
 Dzieñ, zwyk³y dzieñ
 Deszcz na twarzy
 Czarno-bia³y film, komedia
 Ludzi w kinie t³um


Gdzieœ o piêæset kroków st¹d
W rêku niesie ktoœ
Pe³no ró¿nych spraw
Mo¿e kupiê sobie psa
Mo¿e lepiej lwa
Kobiet bêdzie w bród

 Dzieñ, zwyk³y dzieñ
 Deszcz na twarzy
 Czarno-bia³y film, komedia
 Ludzi w kinie t³um 
 Dzieñ, zwyk³y dzieñ
 Deszcz na twarzy
 Czarno-bia³y film, komedia
 Ludzi w kinie t³um