Myslovitz - Z Twarza Marilyn Monroe Chords & Tabs

 

Z Twarza Marilyn Monroe Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab

Z Twarza Marilyn Monroe Tab

   
Myslovitz – Z twarz¹ Marilyn Monroe
Copyright 2002 by .::pnx::.


Akordy: C, E, a, F.


 
C   E   a   F
|---0------0------0------1---|
|---1------0------1------1---|
|---0------0------2------2---|
|---2------2------2------3---|
|---3------2------0------3---|
|---3------0------0------1---|

 

Zwrotka:

  C		E
	Hej dziewczyno
  a		F
	Nie mów nic
  		C
	Czas na mi³oœæ
  C		E
	Stañ przede mn¹
  a		F	  C E a F
	Pozwól dotkn¹æ siê

  F		F
	Co za wieczór
		C
	Co za noc
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/z_twarza_marilyn_monroe_tab.html ]
 E a  F 		 C
	Z twarz¹ Marylin Monroe
 E a  F C
	  Noc
 E a  F		 C
	Z twarz¹ Marylin Monroe


Pod jej wzrokiem
Moja skóra w ogniu p³onie
Smak jej skóry
Dziœ zniewala mnie

Co za wieczór
Co za noc
Z twarz¹ Marylin Monroe 
Noc
Z twarz¹ Marylin Monroe

Refren:

   a			   E	 
	Dotykam oczu, w³osów, ust
   			    a  
	Dotykam ramion, d³oni, stóp
   a			    E C E
	Ods³aniam nagie piersi jej


   a			   E	 
	Dotykam oczu, w³osów, ust
   			    a  
	Dotykam ramion, d³oni, stóp
   a			    E C E
	Ods³aniam nagie piersi jej


Na mym lustrze
Zostawi³a swoje usta
Przy jej zdjêciu
Spêdzam ca³¹ noc
Szesnaœcie lat
Mój pierwszy raz
Z twarz¹ Marylin Monroe
Ach
Z twarz¹ Marylin Monroe
Ach
Z twarz¹ Marylin Monroe
Ach
Z twarz¹ Marylin Monroe