Myslovitz - Z Twarz Marilyn Monroe Chords & Tabs

 

Z Twarz Marilyn Monroe Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Z Twarz Marilyn Monroe Chords

   
  Z TWARZ¥ MARILYN MONROE - Myslovitz
  album: "Sun Machine" (1996)


transcripted by Teddy
teddypeak@wp.plC     e   a     F
Hej dziewczyno, nie mów nic
     C
Czas na mi³oœæ
Stañ przede mn¹
Pozwól dotkn¹æ siê

E|-0-0-----0-0-----0-0-----0--1---|
B|-1--1----0--0----1--1----1--1---|
G|-0---0---0---0---2---2---2--2---|
D|-2----2--2----2--2----2--2--3---|
A|-3-------2-------0-------0--3---|
E|-3-------0------------------1---|

[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/z_twarz_marilyn_monroe_crd.html ]
     F       C e a
 Co za wieczór, co za noc
     F     C   e a F
 Z twarz¹ Marilyn Monroe
 C e a  F      C e a F
 Noc z twarz¹ Marilyn Monroe


Pod jej wzrokiem moja skóra w ogniu p³onie
Smak jej skóry dziœ zniewala mnie
 

 F   F
 Co za wieczór, co za noc
 Z twarz¹ Marilyn Monroe
 Noc z twarz¹ Marilyn Monroe


Bm
Dotykam oczu, w³osów, ust
a
Dotykam ramion, d³oni, stóp
Bm           a   C e
Ods³aniam nagie piersi jej

Dotykam oczu, w³osów, ust
Dotykam ramion, d³oni, stóp
Ods³aniam nagie piersi jej  C e


Na mym lustrze zostawi³a swoje usta
Przy jej zdjêciu spêdzam ca³¹ noc


Szesnaœcie lat mój pierwszy raz
Z twarz¹ Marilyn Monroe, ach 
Z twarz¹ Marilyn Monroe, ach 
Z twarz¹ Marilyn Monroe, ach 
Z twarz¹ Marilyn Monroe, achu  C