Myslovitz - Scenariusz Dla Moich S Siad W Chords & Tabs

 

Scenariusz Dla Moich S Siad W Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Scenariusz Dla Moich S Siad W Chords

   
  SCENARIUSZ DLA MOICH S¥SIADÓW - Myslovitz
  album: "Z rozmyœlañ przy œniadaniu" (1997)


transcripted by Teddy
teddypeak@wp.pl


RIFF 1:
E|-----------------------------------------------
H|-----------------------------------------------
G|-----------------------------------------------
D|----0-2-2----------------0-2-------------------
A|-0h2------------------0h2----5-----------------
E|-----------------------------------------------

RIFF 2:
E|-----------------------------------------------
H|-----------------------------------------------
G|-------------------------6---------------------
D|--------7-7-7-7-7-7-7-7--6---5-5-5-5--3-3-2----
A|--------7-7-7-7-7-7-7-7--4---5-5-5-5--3-3-2----
E|--------5-5-5-5-5-5-5-5------3-3-3-3--1-1-0----

RIFF 3:
E|-5-4-5-7-5-4-5-4----3-5-3-----3---2------------
H|----------------------------3---2--------------
G|-----------------------------------------------
D|-----------------------------------------------
A|-----------------------------------------------
E|-----------------------------------------------

INTRO:
-------
riff 1 i 2  (x1)
fiff 1,2 i 3 (x1)


A,C#m,G,F,E (x2)

[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/scenariusz_dla_moich_s_siad_w_crd.html ]
VERSE: riff 1,2 i 3
----------------------
A     C#m     G    F  E
Kiedy powrócisz ju¿, ja bêdê czeka³
Ulic¹ pójdê wzd³u¿, kupiê gazetê
Zabiorê z sob¹ psa, usi¹dê na ³awce
Skoñczê scenariusz by gotowy by³ wieczorem

CHORUS:
--------
 C      E
 Wieczorem przed mym domem
 F              C
 Wystawiê ekran i wyœwietlê film
        E
 Coœ o mnie i o tobie
 F              C E
 Bêdê leczy³ chore s¹siadów sny


A C#m G F E  (x2)


Z nieba przylecia³ mój wielki przyjaciel
Kiedy l¹dowa³, ja jad³em kanapkê
Wyœni³, ¿e chyba jest chorym cz³owiekiem
Usi¹dŸ wygodnie i nie martw siê, bo


 Wieczorem, wieczorem przed mym domem
 Wystawiê ekran i wyœwietlê film
 Coœ o mnie i o tobie
 Bêdê leczy³ chore s¹siadów sny 


A C#m G F E  (x2)


 Wieczorem przed mym domem
 Wystawiê ekran i wyœwietlê film
 Coœ o mnie i o tobie
 Bêdê leczy³ chore s¹siadów sny 

 Wieczorem przed mym domem
 Wystawiê ekran i wyœwietlê film
 Coœ o mnie i o tobie
 Bêdê leczy³ chore s¹siadów sny 

OUTRO: riff 1 i riff 2