Myslovitz - My Chords & Tabs

 

My Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

My Chords

   
  MY - Myslovitz
  album: "Mi³oœæ w czasach popkultury" (1999)

transcripted by Teddy
teddypeak@wp.pl


a,e,F

a     e
Ja twardy lód
    F
Zimnem g³aszczê Twoj¹ d³oñ
Ja tak prosto w twarz
K³amiê Ciê ka¿dego dnia
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/my_crd.html ]
   C
 Ale Ty
         e
 Ty mnie dobrze znasz
          a
 Wszystko o mnie wiesz
         F
 Wiem wybaczysz mi
     G
 ¯e wszystko przeze mnie

Ja jeden z was
Uœmiech skrada siê przez twarz
Ja namiêtnie gram
Wiesz inaczej nie mam szans

 Ty, Ty mnie dobrze znasz
 Wszystko o mnie wiesz
 Wiem wybaczysz mi
 ¯e wszystko przeze mnie

 Ty, najlepsza jak¹ znam
 Nie trzeba wierszy nam
 Nie muszê siê ju¿ baæ ¿e
 Wszystko przeze mnie


 Ty, Ty mnie dobrze znasz
 Wszystko o mnie wiesz
 Wiem wybaczysz mi ¿e
 Wszystko przeze mnie

 Ty, najlepsza jak¹ znam
 Twój d³ugi czarny p³aszcz
 I pada³ deszcz, pada³ deszcz