Myslovitz - Maj Chords & Tabs

 

Maj Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Maj Chords

   
  MAJ - Myslovitz
  album: "Myslovitz" (1995)


transcripted by Teddy
teddypeak@wp.pl


A         G
Widzê ciê ka¿dego ranka, w ka¿dy dzieñ
A             G
Twych w³osów cieñ ozdabia ka¿dy mój sen
F             E
Proszê spójrz na mnie choæ raz
  F         E
By kwitn¹æ móg³ mego ¿ycia smak

Pozwól mi byæ morskim piachem u twych stóp
A gdy ujrzê, ptak, odwiedŸ ze mn¹ jego grób
Zanim powiesz nie, b³agam zastanów siê
By zapach w³osów twych ozdabia³ ka¿dy mój œwit

[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/maj_crd.html ]
   C    E  A
 Jak ty, tak ja, zmieniony w py³
        F
 Ukrywam siê, uciekam gdzieœ
 Tak w noc jak i w dzieñ
   C    E    A
 Jak ty, tak ja, nie pozwól mi
         F    E
 Oddaliæ siê, zapomnieæ


Na wiosnê spójrz, na wiosnê w sercu mym
Dosyæ ciemnych chwil, dosyæ d³ugich zim
Zamieñ d³ugi p³aszcz na ciep³y s³oñca blask
Nie pozwól by nasz ptak zmar³


 Jak ty, tak ja, zmieniony w py³
 Ukrywam siê, uciekam gdzieœ
 Tak w noc jak i w dzieñ
 Jak ty, tak ja, nie pozwól mi
 Oddaliæ siê, zapomnieæ 


 Jak ty, tak ja, zmieniony w py³
 Ukrywam siê, uciekam gdzieœ
 Tak w noc jak i w dzieñ
 Jak ty, tak ja, nie pozwól mi
 Oddaliæ siê, zapomnieæ