Myslovitz - Krak W Chords & Tabs

 

Krak W Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Krak W Chords

   
  KRAKÓW - Myslovitz
  album: "Mi³oœæ w czasach popkultury" (1999)

transcripted by Teddy
teddypeak@wp.pl


intro:
   Bm                 G 
E||------0-------0-------0-------0---------0-------0-------0-------0---||
H||--7-------7-------7-------7-----7---8-------8-------8-------8-------||
G||--------------------------------------------------------------------||
D||----9---9---9---9---9---9---9---------9---9---9---9---9---9---9---9-||(x4)
A||--------------------------------------------------------------------||
E||--------------------------------------------------------------------||

zwrotka:
   Bm               G
E||--97-----97-----97-----97-----97-----97-----97-----------||
H||------7-------7-------7-------7-------8-------8-------8---87---||
G||--------7-------7-------7-------7-------7-------7-------7-----9-||
D||----------------------------------------------------------------||
A||----------------------------------------------------------------||
E||----------------------------------------------------------------||
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/krak_w_crd.html ]
Bm              G
Kraków jeszcze nigdy tak jak dziœ
Bm              G
Nie mia³ w sobie takiej si³y i
Bm         G
Mo¿e to ten deszcz, mo¿e przez tê mg³ê
Bm      
Mo¿e to mój nastrój
  G            
Ale w ka¿dej twarzy ci¹gle
    D  Asus4
Widzê Ciê

W uœmiechach turystów rynek tonie znów
Ktoœ zakrzykn¹³ g³oœno, b³ysn¹³ flesz
Na Go³êbiej Twój p³aszcz zaczepi³ mnie
W wystawowym oknie
W autobusie
W t³umie gdzieœ

    D     A
 Widzê Ciê, tak wiem
 Bm  G       D
 Nie zrobiê wiêcej zdjêæ
   A  G         D
 Tak wiem, nie bêdê prosi³ lecz
   A Bm   G        D
 Tak wiem, to przecie¿ ¿aden grzech
   A     G
 Tak wiem, tak wiem

intro (x2)

Kraków hejna³ gra, tak wita mnie
Patrzy na mnie jakby wiedzia³ ¿e
Wracam po to by choæ na kilka chwil
Zamkn¹æ oczy i móc uwierzyæ ¿e

 Znów widzê Ciê, tak wiem
 Nie zrobiê wiêcej zdjêæ
 Tak wiem, nie bêdê prosi³ lecz
 Tak wiem, to przecie¿ ¿aden grzech
 Tak wiem, tak wiem

D,A,Bm,G (x2)
Bm,G (x4)