Idgits - Blah Chords & Tabs

 

Blah Chords & Tabs

Idgits Chords & Tabs

Version: 2 Type: Tab

Blah Tab

           USE HEAVY DISTORTION

              BLAH


-------3H55-3H55-3H55-3H55-3H5------------------------|
-------3H55-3H55-3H55-3H55-3H5------------------------|
-------3H55-3H55-3H55-3H55-3H5------------------------|
------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------|

2XXXXX2XXXXXXXXXX2XXXXXXX2XXXXXXXXX2XXXXXXX2XXXXXXXXXX2
0XXXXX0XXXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXXX0
0XXXXX0XXXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXXX0
0XXXXX0XXXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXXX0
0XXXXX0XXXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXXX0
2XXXXX2XXXXXXXXXX2XXXXXXX2XXXXXXXXX2XXXXXXX2XXXXXXXXXX2
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/i/idgits/blah_tab_ver_2.html ]
-------3H55-3H55-3H55-3H55-3H5------------------------|
-------3H55-3H55-3H55-3H55-3H5------------------------|
-------3H55-3H55-3H55-3H55-3H5------------------------|
------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------|

2XXXXX2XXXXXXXXXX2XXXXXXX2XXXXXXXXX2XXXXXXX2XXXXXXXXXX2
0XXXXX0XXXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXXX0
0XXXXX0XXXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXXX0
0XXXXX0XXXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXXX0
0XXXXX0XXXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXX0XXXXXXX0XXXXXXXXXX0
2XXXXX2XXXXXXXXXX2XXXXXXX2XXXXXXXXX2XXXXXXX2XXXXXXXXXX2

------------------------------------------------------|
--2---------------------------------------------------|
--2---------------------------------------------------|
--0---------------------------------------------------|
--0---------------------------------------------------|
--0---------------------------------------------------|