Ich Troje - A Wszystko To Bo Ciebie Kocham Chords & Tabs

 

A Wszystko To Bo Ciebie Kocham Chords & Tabs

Ich Troje Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

A Wszystko To Bo Ciebie Kocham Chords

   
AUTHOR:    ICH TROJE
TITLE:     A WSZYSTKO TO... (BO CIEBIE KOCHAM)
TRANSCRIPTION: PATRYK "PAZI" MAZUREK
E-MAIL:    pazee@poczta.fm
COMMENTS:   APPRECIATED :)))
KIND OF TAB:  CHORDS


  C	          a
Czy wiesz malutka mo¿e jak Ciebie mi brak?
  F			 G
Czy czujesz to co ja gdy jestem sam?
C            a
Jestem opêtany jak w niewoli pies
F 	   G
Kto jest temu winien wiesz

a 	   F
Nie ma takich prostych s³ów
   G	       E
Co oddadz¹ to co boli mnie
	  a 		 F
Przeczucie mam, ¿e jednak spyta ktoœ
    G		  G
Czy ta bajka siê nie koñczy Ÿle

  C		  a
To tylko zazdroϾ strzela mnie
    F		    G
Zawsze wtedy kiedy obok Ciebie nie ma mnie
  C			    a
Raz jestem doktor Jekyll, raz mister Hyde
	F		  G
Transformacja trwa, nie zatrzymam jej
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/i/ich_troje/a_wszystko_to_bo_ciebie_kocham_crd.html ]
   a 	F
Oko w oko stañ, co za twarz
  G		 E
No powiedz boisz siê
  a 	   F
Za póŸno ju¿, zwalam st¹d
    G		  G
Bêdzie lepiej jak zapomnisz mnie


	  C E 	 a	 F
A wszystko to, bo Ciebie kocham
	  C		 a	 G
I nie wiem jak bez Ciebie móg³bym ¿yæ
	C	E	 a	 F
ChodŸ poka¿ê Ci czym moja mi³oœæ jest
  C	   G  C
Dla Ciebie zabijê siê

C			  a
Zdarza mi siê byæ na haju, wiesz jak jest
F			   G
Dziwne wizje wchodz¹, nie po¿¹dasz mnie
C			 a
Pragniesz kogoœ bardziej, ¿egnaj wiêc
F			    G
Nie chcesz nic t³umaczyæ no to odwal siê

 a 	    F
Ochoty nie mam s³uchaæ i staæ
G		   E
Na milczenie nie staæ mnie
   a 	   F
Przechodzi nas oboje zimny dreszcz
    G		   G
Czy ta bajka siê nie skoñczy Ÿle

a wszystko to...                         x2

Oko w oko stañ...

a wszystko to...                         x3