Hey - Ho Chords & Tabs

 

Ho Chords & Tabs

Hey Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab

Ho Tab

   
{Hey is one of the best Polish Rock Bands!!! If you`ve had a possibility of listening to them
I`m sure you`re impressed! If you`re interested in their music, but there`s no way for you
to get the record, you can write to me - I`ll send you some mp3 files. Bye! mr_cindy@poczta.fm} 

                 Ho!
				-----

a - 002210 lub/or 577555
a7- 002010 lub/or 575655
F - 133211
G - 355433 lub/or 320033
A2- 002200
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/h/hey/ho_tab.html ]
Intro through the verse (przez zwrotkê):
   a         a7    F    G        a  A2 a
E: I----0------0---0---I---0---0-I-5-5---I-7--7-7-10-7---I-----------I
B: I-----0------0---0--I----0--0-I-6--6--I-8----------8--I-----------I
G: I------5------5---5-I-----5-5-I-5---5-I-7-----------7-I-5-5-4--5--I
D: I--7------7---------I-5-----5-I-------I---------------I-5-5-5--5--I
A: I-------------------I---------I-------I---------------I-----------I
E: I-------------------I---------I-------I---------------I-----------I

Tego dnia czystoϾ    a a7
Zosta³a pogrzebana    F G
Razem z ni¹ leg³ wstyd  a A2 a

Tego dnia upad³ duch   a a7
Wygiê³a siê do wewn¹trz F G
Bezpowrotnie elipsa ma  a A2 a

 Obrastam w si³ê broniê siê     F G A
 Nie z³oszczê siê, nie z³oszczê siê F G A
 Lubiê chleb, wiêc sobie zjem    F G A
 I po brzuchu siê poklepiê      F G a A2 a

Wczoraj zdo³a³am   a a7
Wróciæ do ³ona matki F G
Pamiêæ wraca dziœ   a A2 a

Co w niej jest czego nie mam ja a a7
Pe³nia cz³owieczeñstwa      F G
Wiele kosztuje mnie       a A2 a

 Obrastam w si³ê... /x2