Hanzel Und Gretyl - Transplutonian Annihilation Chords & Tabs

 

Transplutonian Annihilation Chords & Tabs

Hanzel Und Gretyl Chords & Tabs

Version: 1 Type: Drum Tab

Transplutonian Annihilation Drum Tab

Album: Uber Alles

PART 1 (0:00)
  |----play 4x-----|-------------play 6x-------------|
C |----------------|x---------------|----------------|x---------------|
H |----------------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
S |----------------|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|o-o-o-o-o-o-o-oo|
B |----------------|oo-ooo-ooo-ooo-o|oo-ooo-ooo-ooo-o|dddddddddddddddd|

C |----------x---x-|x---------------|--x--x--x--x--x-|
S |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|--o--o--o--o--o-|
B |dddddddddddddddd|dddddddddddddddd|oo-oo-oo-oo-oo-o|

PART 2 (1:00)
C |x---------------|----------------|x---------------|--------x-x-x-x-|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |oo-ooo-ooo-ooo-o|oo-ooo-ooo-ooo-o|oo-ooo-ooo-ooo-o|oo-ooo-ooo-ooo-o|
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/h/hanzel_und_gretyl/transplutonian_annihilation_drum.html ]
  |-------------play 2x-------------|
C |x---------------|----------------|x---------------|----------x---x-|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|----------------|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|o-o-o-o-o-o-o-oo|o-o-o-o-o-o-o-o-|
B |oo-ooo-ooo-ooo-o|oo-ooo-ooo-ooo-o|dddddddddddddddd|dddddddddddddddd|

C |x---------------|--x--x--x--x--x-|
S |o-o-o-o-o-o-o-o-|--o--o--o--o--o-|
B |dddddddddddddddd|oo-oo-oo-oo-oo-o|

PART 3 (1:36)
  |-------------play 4x-------------|----play 3x-----|
C |x---------------|----------------|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|----------------|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|o-o-o-o--ooooooo|
B |oo-ooo-ooo-ooo-o|oo-ooo-ooo-ooo-o|oo-ooo-ooo-ooo-o|ddddddddo-------|

PART 4 (2:12)
  |----play 2x-----|----play 2x-----|-------------play 6x-------------|
C |----------------|----------------|x---x-------x---|----x-------x-x-|
H |----------------|----------------|--x---x-x-x---x-|x-x---x-x-x--x--|
S |----------------|----------------|----o-------o---|----o-------o-o-|
B |----------------|o---o---o---o---|o-o----o--o----o|o-o----o--o--o--|

C |x---------------|x---------x---x-|x---------------|--x--x--x--x--x-|
S |o-o-o-o-o-o-o-oo|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|--o--o--o--o--o-|
B |dddddddddddddddd|dddddddddddddddd|dddddddddddddddd|oo-oo-oo-oo-oo-o|

  |----play 8x-----|
C |----------------|