Corries - Flower Of Scotland Chords & Tabs

 

Flower Of Scotland Chords & Tabs

Corries Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Flower Of Scotland Chords

   
Flower of Scotland
================
Words and music by "Roy Williamson"
Sang by "The Corries"
Composed at 69 Northumberland Street, Edinburgh, Scotland.

Tabbed by "Nav"
nav@sub-mail.com

F#maj - 244322
C#maj - 44666x
B - xx4442
E - 022100

O Flower of [F#maj]Scotland,
When will we [C#maj]see
Your like [F#maj]again,
That fought and died [F#maj]for,
Your [C#maj]wee bit Hill and [F#maj]Glen,
And stood a[F#maj]gainst him,[B]
Proud Edward's [F#maj]Army,[B]
And sent him [F#maj]homeward,
[E]Tae think a[F#maj]gain.

The Hills are [F#maj]bare now,
And Autumn [C#maj]leaves
lie thick and [F#maj]still,
O'er land that is lost [F#maj]now,
Which [C#maj]those so dearly [F#maj]held,
That stood a[F#maj]gainst him,[B]
Proud Edward's [F#maj]Army,[B]
And sent him [F#maj]homeward,
[E]Tae think a[F#maj]gain.
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/c/corries/flower_of_scotland_crd.html ]
Those days are [F#maj]past now,
And in the [C#maj]past
they must [F#maj]remain,
But we can still [F#maj]rise now,
And [C#maj]be the nation [F#maj]again,
That stood a[F#maj]gainst him,[B]
Proud Edward's [F#maj]Army,[B]
And sent him [F#maj]homeward,
[E]Tae think a[F#maj]gain.

O Flower of [F#maj]Scotland,
When will we [C#maj]see
Your like [F#maj]again,
That fought and died [F#maj]for,
Your [C#maj]wee bit Hill and [F#maj]Glen,
And stood a[F#maj]gainst him,[B]
Proud Edward's [F#maj]Army,[B]
And sent him [F#maj]homeward,
[E]Tae think a[F#maj]gain.

======================================================================

FLOWER OF SCOTLAND
Gaelic translation by John Angus Macleod


O Fhlu\ir na h-Albann,
cuin a chi\ sinn
an seo\rsa laoich
a sheas gu ba\s 'son
am bileag feo\ir is fraoich,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin?


Na cnuic tha lomnochd
's tha duilleach Foghair
mar bhrat air la\r,
am fearann caillte
dan tug na seo\id ud gra\dh,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaigh
air chaochladh smaoin.


Tha 'n eachdraidh du\inte
ach air di\ochuimhne
chan fheum i bhith,
is faodaidh sinn e\irigh
gu bhith nar Ri\oghachd a-ri\s
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin.