Broderna Dobermann - Da Gar Int O Tal Ma Daj Lets Call The Whole Thing Off Chords & Tabs

 

Da Gar Int O Tal Ma Daj Lets Call The Whole Thing Off Chords & Tabs

Broderna Dobermann Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab

Da Gar Int O Tal Ma Daj Lets Call The Whole Thing Off Tab

http://www.brodernadobermann.se/
{t:Dä går int å tal mä däj (let's call the whole thing off)}
{st:Bröderna Dobermann}

När en ko[A]mmer lit hemi[E]frå kan det [A]bli svårt å för[E]stå
Jäm ta[D]nner öm när anner säjer när sn[E]alan börjer å gå
När döm [A]taler ett annet [E]språk, ja [A]då får en att ligg [E]iiii
För [A]å höll ackor[E]deringa igåå[A]åång, å int bli le å v[A]rång
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/b/broderna_dobermann/da_gar_int_o_tal_ma_daj_lets_call_the_whole_thing_off_tab.html ]
J[D]a säger[Bm] Björk å [G]du säger [A]Bjärk, D[D]u säger [Bm]sark å [G]ja säger [A]Särk
B[D]jörk, bj[Bm]ärk, S[G]ark, S[A]ärk, dä g[D]åår int å [G]taal mä d[A]ääj

J[D]a säger K[Bm]öpt å d[G]u säger K[A]öft, D[D]u säger K[Bm]löft å j[G]a säger K[A]löppt
K[D]öpt, Kö[Bm]ft, Kl[G]öft, Kl[A]öppt, dä [D]gåår int å [G]taal mä d[A]ääj

Ja säger Joappel å du säger Joappel, Ja säger Köttbuller å Du säger Kyttbuller
Köttbuller, Kyttbuller, men väänt litt nu, säger du verkligen Kyttbuller? - Naaoo
-Jaha, säger du ja kommer ifrå Ystmark åra ättersom du säger Kyttbuller? -Naaee
-vafför gör du intt därå? -Ja kommer ifrå Metbäcken