Brings - Superjeile Zick Chords & Tabs

 

Superjeile Zick Chords & Tabs

Brings Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab

Superjeile Zick Tab

   
#----------------------------------PLEASE-NOTE---------------------#
#This file is the author's own work and represents their      #
#interpretation of the song. You may only use this file for private#
#study, scholarship, or research.                 #
#------------------------------------------------------------------#

By: Alex Nast mailto: alex.nast@web.de
Subject: TAB: Brings - Superjeile Zick


Strophe:

 e   H     H7     e            
e---7-|-------7-|-------7--|------------------------|
H---8-|-------7-|-------10-|-h8p7-h10p7-h8p7-h8p7---|
G-----|---------|----------|----------------------9-|
D-----|-----9---|-----7----|------------------------|
A-7---|---9-----|---9------|------------------------|
E-----|-7-------|-7--------|------------------------|
                 
 a     e      H     e               
e-------5-|-----7-----|-------7-|------------------------|  
H-------5-|-------8---|-------7-|-h8p7-h10p7-h8p7-h8p7---|   
G---------|---------9-|---------|----------------------9-|   
D-----7---|---9-------|-----9---|------------------------|  
A---7-----|-7---------|---9-----|------------------------|  
E-5-------|-----------|-7-------|------------------------|   

 e   H     H7     e            
e---7-|-------7-|-------7--|------------------------|
H---8-|-------7-|-------10-|-h8p7-h10p7-h8p7-h8p7---|
G-----|---------|----------|----------------------9-|
D-----|-----9---|-----7----|------------------------|
A-7---|---9-----|---9------|------------------------|
E-----|-7-------|-7--------|------------------------|

 a         e      H     e      H7         
e-----5h7h8p7p5---|-----7-----|-------7-|-----------|-7--|  
H---5-------------|-------8---|-------7-|-----------|-10-|   
G-----------------|---------9-|-------8-|---------9-|-8--|   
D-7---------------|---9-------|-----9---|---------9-|-7--|  
A-----------------|-7---------|---9-----|-------6-7-|-9--|  
E-----------------|-----------|-7-------|-7-7-9-----|-7--| 


Fill 1
 e
|-----------|  
|-----------|
|---------9-|
|---------9-|
|-------6-7-|
|-7-7-9-----|


Refrain: e,a,D,G,H
     a,e,H,(Fill 1),e,(Fill 1)


Strophe 1:
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/b/brings/superjeile_zick_tab.html ]
          e              H
Maach noch ens die Tüt an, he is noch lang nit Schluss
        H7                e 
Un uch noch en Fläsch op - ich will noch nit noh Huus
         a             e
Ich kenn en paar Schüss, die han jenau wie mer
      H            e
Bock op en Party, sag dat jeit doch hier

         e           H
Kumm, maach keine Ärjer, maach uns keine Stress
         H7          e
Mer sin uch janz leis un maache keine Dress.
      a          e
A beßje jet Rauche, jet Suffe un dann
   H               e   H7
Loore ob mer mit dä Schüss jet danze kann.


Refrain:

    e           a
Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick
  D             G     H
Mit Träne in d'r Auge loor ich manchmol zurück.
    a             e
Bin ich hück op d'r Roll nur noch half su doll
     H           (Fill 1) e   (Fill 1) 
Doch hück Naach weiß ich nit wo dat enden soll.

    e           a
Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick
  D             G     H
Mit Träne in d'r Auge loor ich manchmol zurück.
    a             e
Bin ich hück op d'r Roll nur noch half su doll
     H           (Fill 1) e   Dis  e
Doch hück Naach weiß ich nit wo dat enden soll.


Strophe 2:

       e           H
Et weed immer späder, drusse weed et hell.
         H7            e 
Mer sitze noch zesamme bei Biercher un Verzäll.
        a             e
Et is fast wie fröher, doch ich muss noh Huus
         H         e
Do fängt et an ze schneie, medden im August.

        e         H 
Et is mir dressejal ob ich hück umfall
      H7           e  
Ob ich noch schwade, oder nur noch lall.
        a         e   
Erwachse weede kann ich uch morje noch.
    H                        e  H7 
Langsam weed et he jemötlich, denn die Schüss, die laufe op.


Refrain:

    e           a
Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick...