Barenaked Ladies - Hanukkah Oh Hanukkah Chords & Tabs

 

Hanukkah Oh Hanukkah Chords & Tabs

Barenaked Ladies Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab

Hanukkah Oh Hanukkah Tab

e|--0--0---0---0---0--0--0--0-0--0--0--0--0-------|
B|--8--10--12--10--8--8--7--8h10p8--8--7--5-------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

Enjoy!
[ Tab from: https://www.guitartabs.cc/tabs/b/barenaked_ladies/hanukkah_oh_hanukkah_tab.html ]