Myslovitz - Polowanie Na Wielb Da Chords & Tabs

 

Polowanie Na Wielb Da Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Polowanie Na Wielb Da Chords

   
  POLOWANIE NA WIELB£¥DA - Myslovitz
  album: œcie¿ka dŸwiêkowa 
      do filmu "Du¿e zwierzê " (2000)


transcripted by Teddy
teddypeak@wp.pl


d   Bb      C  A
W moim domu mieszka ktoœ
       d
Niepotrzebny nikomu
Gdzieœ z daleka, nie wiem sk¹d
Innoœæ rodzi z³oœæ

W moim domu mieszka ktoœ kogo
Ka¿dy chce dotkn¹æ
Tak niewielu rozumie, gdy on
[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/polowanie_na_wielb_da_crd.html ]
 A   Bb          F
 Ucieka tam, gdzie nikt nie pyta
       d
 O to sk¹d jesteœ
       C
 I jak siê nazywasz
        Bb
 Gdzie ka¿dy z nas
     F       A
 Mo¿e poczuæ siê taki sam

W moim domu mieszka³ ktoœ
Kto przynosi³ szczêœcie
Zosta³ sam, wiêc wzi¹³em go
Szczêœcia by³o wiêcej

 Ucieka tam, gdzie nikt nie pyta
 O to sk¹d jesteœ
 I jak siê nazywasz
 Gdzie ka¿dy z nas
 Mo¿e poczuæ siê taki sam

 Ucieka tam, gdzie to niewa¿ne
 Jakiego koloru s¹ nasze twarze
 Gdzie mo¿esz kochaæ kogo zechcesz
 Jak mocno chcesz 

 Ucieka tam, gdzie nikt nie pyta
 O to sk¹d jesteœ
 I jak siê nazywasz
 Gdzie ka¿dy z nas
 Mo¿e poczuæ siê taki sam

 Ucieka tam, gdzie nikt nie pyta
 O to sk¹d jesteœ
 I jak siê nazywasz
 Gdzie ka¿dy z nas
 Mo¿e poczuæ siê taki sam