Myslovitz - Myslovitz Chords & Tabs

 

Myslovitz Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Myslovitz Chords

   
  MYSLOVITZ - Myslovitz
  album: "Myslovitz" (1995)


transcripted by Teddy
teddypeak@wp.plintro:
E|-0-------0-------0-------0-------0-------0-------0--------------|
B|---5-------5-------5-------5-------5-------5-------5------5-----|
G|-----6-------6-------6-------6-------6-------6-------6------6---|
D|-------7-------7-------7-------7-------7-------7-------7------7-|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|
[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/myslovitz_crd.html ]
A             G
Rozgarniam d³oni¹ chmury, widzê twarz
Bm       A
Nocn¹ czerwieñ nieba
Na skrzyd³ach ptaków w górê wznosi nas wiatr
         G   D      A   
Kalejdoskop barw, kalejdoskop barw
 G   D   
Barw kalejdoskop

       Bm D      A E
 Wysoko nad nami pojawia siê blask
 Z pó³mroku, z otch³ani wynurza siê mg³a


Pukaj¹c w bramy raju, zrywam kwiat
Bia³y kwiat tak, oboje w boskim lêku
Stawiamy czas ponad czas ooo
Ponad czas ooo, ponad czas


 Wysoko nad nami pojawia siê blask
 Z pó³mroku, z otch³ani wynurza siê mg³a 
 Wysoko nad nami pojawia siê blask
 Z pó³mroku, z otch³ani wynurza siê mg³a


 Wysoko nad nami pojawia siê blask
 Z pó³mroku, z otch³ani wynurza siê mg³a
 Wysoko nad nami pojawia siê blask
 Z pó³mroku, z otch³ani wynurza siê mg³a
 Wysoko nad nami pojawia siê blask
 Z pó³mroku, z otch³ani wynurza siê mg³a
 Wysoko nad nami pojawia siê blask
 Z pó³mroku, z otch³ani wynurza siê mg³a