Myslovitz - Kr Tka Piosenka O Mi O Ci Chords & Tabs

 

Kr Tka Piosenka O Mi O Ci Chords & Tabs

Myslovitz Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Kr Tka Piosenka O Mi O Ci Chords

   
  KRÓTKA PIOSENKA O MI£OŒCI - Myslovitz
  album: "Myslovitz" (1995)


transcripted by Teddy
teddypeak@wp.pl


INTRO:
E|--2--2--2--2--3--3--3--3--
H|-3--3--3--3--3--3--3--3---
G|--------------------------
D|-------------------------- (x2)
A|--------------------------
E|--------------------------
[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/m/myslovitz/kr_tka_piosenka_o_mi_o_ci_crd.html ]
D      G   
Jak nic znudzona œwiatem
D           G
Wyrzucasz do kosza wczorajsze sny
Szaro-nieœmia³y dzieñ
Zagl¹da spóŸniony przez zamkniête drzwi
W nieprzemakalny p³aszcz
Ubierasz swe myœli, nie mówi¹c nic
Przechodzisz obok znudzona
Robi¹c dobr¹ minê do pustej gry

 e    D  e     D
 Ostatni raz jak wolni kochankowie
 Ostatni raz wtuleni w szaroϾ gwiazd

Ktoœ zabiera ciê kolejny raz
Gdy ju¿ czujê, ¿e mogê ciê mieæ
Strumieñ s³ów przerywa mi dzieñ
Ferment myœli i cia³a we mgle

Ostatni raz jak wolni kochankowie
Ostatni raz wtuleni w szaroϾ gwiazd 


Ostatni raz jak wolni kochankowie
Ostatni raz wtuleni w szaroϾ gwiazd