Tycho - Andile Chords & Tabs

 

Andile Chords & Tabs

Tycho Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Andile Chords

   
This is the text with chords for the song from a beat-group from Klášterec nad Ohøí in CZ
It is the posession of the group "Tycho" and it can't modified.
									Thanks
This text has been transcribed by "Fary's Entertainment". 
					(c)by Fary 2001Andìlé - Tycho
**************


	G			D	C          Em
1. 	Andìlé prej nelítaj' vysoko. Nìkdy dokonce chodí po zemi.
    G			 D   C             G
	Bylo to všechno jenom na oko, teï už to vím a bydlím v pøízemí.
	G			D   C           Em
	Jednou jsem uvnitø tebe byl, to krasný ticho, to mì strašilo.
	G			D	C			D
	Pøedtím jsem zatmìní nezažil a velký jezero se potom na mì vylilo.
[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/t/tycho/andile_crd.html ]
	C		 D	  G     Em      C      D
Ref.:	Já vím, že ty to víš. Viny svý se nezbavíš. Budeš sama, já budu sám.
	C									D
	Nepøijdu už nikdy tam, kde jsem tì vidìl naposled a svìdomí svý jsem neposlech'.

2.	Šampaòský rozlitý na stole. Starý šaty od myší prožraný. 
	Slepej pes chtìl by zas do boje, neví, že to má na dobro prohraný. 
	Pøed chvílí tu rùže uvadla, na zemi jsou fotky 	rozházený. 
	Životy jdou podle kyvadla. Nejde to zastavit - to se nemìní.

Ref.:	Já vím, ....

3.	Støíbrnej d隝 padá z oblakù, za chvíli slunce zase vysvitá. 
	Všichni zalezem' do vlakù, 	cesta pøed náma zùstává vylitá.
	Tam nìkde leží krásná zem, štìstí si tam kupujou po kilech.
	Že jsem mìl jenom svízel, kde to zastaví jsem se nedoslech'.

Ref.:	Já vím, ...

	+ solo

	..., budeš sama, já budu sám. Budu sám.