Spontaneous Destruction - Telebrick Chords & Tabs

 

Telebrick Chords & Tabs

Spontaneous Destruction Chords & Tabs

Version: 2 Type: Tab

Telebrick Tab

   
Telebrick No.5 on magenta picture frames

Intro and verse

D7-7-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-5-5-5-5-
A7-7-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-5-5-5-5-X4
E5-5-5-5-5-5-5-5-1-1-1-1-3-3-3-3-

verse=same only p.m

Chorus

G5-5-5-5-3-3-3-3-----------------
D5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-
A3-3-3-3-1-1-1-1-3-3-3-3-5-5-5-5-X4
E----------------1-1-1-1-3-3-3-3-

Solo

E5-7-5757-1-3-3535-
B---5----5---1----3 X2

E 12--12--12--12--8--8-10-10
B10--10--10--10--6--6--8--8-- X2

E5-5-8-8-7-7-5-5-1-1-5-3-3-8
B5-5-8-8-7-7-5-5-1-1-5-3-3-8 X2 (rhythm same as words in verse)

Bridge

D77xxxx77xxxx33xxxx55xxxx
A77xxxx77xxxx33xxxx55xxxx X2
E55xxxx55xxxx11xxxx33xxxx

LAYOUT

Intro
[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/s/spontaneous_destruction/telebrick_tab_ver_2.html ]
Verse1
 Floors, floors, floors, windows and doors
A           F    G      X4
Chorus1
 Skirting boards and carpets too
C     Bb         F   G    X4
Verse2
 Carrots,carrots,carrots, potatoes and sweetcorn
A            F     G       X4
Chorus2
 Assparigus and peas too
C    Bb      F   G   X4

Solo

Bridge
Verse3
 Vans, vans, vans, lorries and trains
A         F      G
Chorus3
 Ferries and scooters too
C   Bb       F   G

Outro (same as intro)