Goldfinger - Spokesman Chords & Tabs

 

Spokesman Chords & Tabs

Goldfinger Chords & Tabs

Version: 1 Type: Chords

Spokesman Chords

   
Intro                				GOLDFINGER
E/    							SPOKESMAN
B/							OPEN YOUR EYES
G/44    44     4   44     4
D/44 22  44 22 4 2 44  22 4
A/22 22  22 22 2 2  22 22 2
E/    00     00   0     00

Verse
E
B
G 4 3 6  666  4
D 4 3 6  666  4
A 2 1 4  444  2
E
[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/g/goldfinger/spokesman_crd.html ]
PRE COROUS
E
B
G
D5 7 9 5
A3 5 7 3
E

CHOROUS
E
B
G
D5 7 9 7 5 7 9
A5 7 9 7 5 7 9
E3 5 7 5 3 5 7


INTRO               VERSE X2

VERES X2             PRE  COROUS

PRE COROUS          COROUS 2

COROUS X2           INRO A LITTLE DIFFERENT WITH SOME PM

INTRO              COROUS X 3    AND INTRO 1 MORE TIME