Galactic Cowboys - Feel The Rage Chords & Tabs

 

Galactic Cowboys Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab 0 ratings
1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars
comments

Feel The Rage Tab

   
-------------------------------------------------------------------------------
			   FEEL THE RAGE - Galactic Cowboys
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Isaias Garcia (TexasFury)

Tuning: Drop D


Guitar - left

                                  PM PM PM PM
   H    Q  E E   E E Q   E E E E   E  E E E E E E E
E||----------------------|--------------------------|---------------------------|
B||----------------------|--------------------------|---------------------------|
G||----------------------|--------------------------|---------------------------|
D||-------------------3--|--L--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|
A||-------------------1--|--L--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--3--0--|
D||----------------------|--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--3--0--|


 Q  Q   E E E E   E  E E E E E E E   E E Q  E E E E
-------------------------|---------------------------|-------------------------|
-------------------------|---------------------------|-------------------------|
-------------------------|---------------------------|-------------------------|
--3----5\-------------7--|--L\-----------------------|--3--3--5-------------7--|
--1----3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--5--0--|--1--1--3----3--2--0--5--|
-------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--5--0--|-------------3--2--0-----|


   PM PM PM PM PM PM PM
 E  E E E E E E E   E E Q   E E E E   E E E E E E E E
---------------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L\-----------------------|--3--3--5\-------------7--|--L-----------------------|
--L\--3--2--0--3--5--5--0--|--1--1--3\----3--2--0--5--|--L--3--2--0--3--5--5--0--|
------3--2--0--3--5--5--0--|--------------3--2--0-----|-----3--2--0--3--5--5--0--|


    PM PM PM PM PM PM  PM PM PM PM PM PM PM PM  PM PM PM PM PM PM PM PM
 Q  E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--5----------------------|--------------------------|--------------------------|
--5----------------------|--------------------------|--------------------------|
--3----3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|


                                       PM
 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5-----|--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5-----|--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5-----|
-----------------------3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--0--|


    PM PM PM PM PM PM  PM PM PM PM PM PM PM PM  PM PM PM PM
 Q  E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--5----------------------|--------------------------|--------------5--5--5--5--|
--5----------------------|--------------------------|--------------5--5--5--5--|
--3----3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|


 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5-----|--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5-----|--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--3--|
-----------------------3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--3--|


                                 PM PM
 E E E E E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E Q
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|--1----1----1--1--1----|
--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--5--|--1----1----1--1--1----|
--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--5--|--1----1----1--1--1----|


 Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------5--|--L--5--5--5--5--5--5--7--|--7--7--7--7--7--8--7-----|
--3----3----3--3--3--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|--5--5--5--5--5--6--5--0--|
--3----3----3--3--3-----|--------------------------|-----------------------0--|


      PM PM
 Q  Q  E E E E   Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|--------------------------|
--1----1----1--1--1--1--|---------------------5--|--L--5--5--5--5--5--5--7--|
--1----1----1--1--1--1--|--3----3----3--3--3--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|
--1----1----1--1--1--1--|--3----3----3--3--3-----|--------------------------|


                    PM PM
 E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   Q  Q  E E E E
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--7--7--7--7--7--8--7-----|--1----1----1--1--1--1--|---------------------3--|
--5--5--5--5--5--6--5--0--|--1----1----1--1--1--1--|--3----3----3--3--3--1--|
-----------------------0--|--1----1----1--1--1--1--|--3----3----3--3--3-----|


                     PM PM PM PM
 E E Q   E E E E   E  E E E E E E E   E E Q   E E E E
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--L--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|--3--3--5\-------------7--|
--L--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--5--0--|--1--1--3\----3--2--0--5--|
--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--5--0--|--------------3--2--0-----|


       PM PM PM PM     PM PM PM PM PM PM  PM PM PM PM PM PM PM PM
 E E E E E E E E   Q  E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|--5----------------------|--------------------------|
--L-----------------------|--5----------------------|--------------------------|
--L--3--2--0--3--5--5--0--|--3----3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
-----3--2--0--3--5--5--0--|-------------------------|--------------------------|


 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5-----|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5-----|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|
--------------------------|-----------------------3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|


          PM PM      PM PM PM PM PM  PM PM PM PM PM PM PM PM
 E E E E E E E E   Q  E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|--5----------------------|--------------------------|
--------------------------|--5----5-----------------|--------------------------|
--L--5--5--5--5--5--------|--3----5--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--L--5--5--5--5--5--5--5--|-------------------------|--------------------------|


 Q  E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5-----|--------------------------|
--3----3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|
-------------------------|-----------------------3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|


 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--0--|
--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--0--|


      PM PM
 Q  Q  E E Q    Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
-----------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------|-------5----5--5--5-----|--------------------------|
--1----1----1--1--1----|-------3----3--3--3--5--|--5--5--5--5--5--5--5--7--|
--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--5--|
--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3-----|--------------------------|


            PM       PM PM
 E E E E E E E E   Q  Q  E E Q    Q  Q  E E E E
--------------------------|-----------------------|------------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------------|
--7--7--7--7--7--8--7-----|--1----1----1--1--1----|-------3----3--3--3--5--|
--5--5--5--5--5--6--5--0--|--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3--3--|
-----------------------0--|--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3-----|


                         PM       PM PM
 E E E E E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E Q
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--7--|--L--7--7--7--7--8--7-----|--1----1----1--1--1----|
--3--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--6--5--0--|--1----1----1--1--1----|
--------------------------|-----------------------0--|--1----1----1--1--1----|


                                 PM PM PM PM
 Q  Q  E E E E   E E Q   E E E E   E E E E E E E E
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------3----3--3--3--3--|--L--3--5\-------------7--|--L-----------------------|
--3----3----3--3--3--1--|--L--1--3\----3--2--0--5--|--L--3--2--0--3--5--3--0--|
--3----3----3--3--3-----|--------------3--2--0-----|-----3--2--0--3--5--3--0--|


                     PM PM PM PM
 E E Q   E E E E   E E E E E E E E   E E Q   E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--3--3--5\-------------7--|--L-----------------------|--3--3--5\-------------7--|
--1--1--3\----3--2--0--5--|--L--3--2--0--3--5--3--0--|--1--1--3\----3--2--0--5--|
--------------3--2--0-----|-----3--2--0--3--5--3--0--|--------------3--2--0-----|


 E E E E E E E E   E E Q   E E E E   E  E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|---------------------------|
--------------------------|--------------------------|---------------------------|
--------------------------|--------------------------|---------------------------|
--L-----------------------|--3--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|
--L--3--2--0--3--5--3--5--|--1--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--3--0--|
-----3--2--0--3--5--3--5--|--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--3--0--|


 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--5--6--8--5--6--8--5--6--|--8--5--6--8--3--3--3--5--|--L--6--8--5--6--8--5--6--|


 E E E E  E  E  E E   E  E  E E  E  E E  E   E E  E  E  E  E  E E
-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
--8--5--6--8--10--10--10--9--|--9--10--12--9--10--12--9--10--|--12--9--10--12--13--13--13--12--|


  E  E  E  E  E  E  E  E   E  E  E  E E E E E
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------3--3--3--0--|
---L--13--15--12--13--15--12--13--|--15--12--13--15--3--3--3--0--|


 Half-time feel
         PM PM PM          PM PM PM        PM PM PM PM
 E       E E E E  E E E   E E E E E  E Q    E E E E E  E E E
---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
------------------------------------0--|--L-----------------------|------------------------0--|
--L--------------0--0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--8--10--8----|--0--0--0--0--8--10--8--0--|
--L--------------0--0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--8--10--8----|--0--0--0--0--8--10--8--0--|


   PM PM PM           PM PM          PM PM PM
 E E E E E  E Q    Q  E E E  E E E   E E E E E  E Q
--------------------------|--------------------------|---------------------------|
--------------------------|--------------------------|---------------------------|
--------------------------|--------------------------|---------------------------|
--L-----------------------|--------------------------|---------------------------|
--L--0--0--0--8--10--8----|--0----0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--8--10--8~----|
--L--0--0--0--8--10--8----|--0----0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--8--10--8~----|


    PM PM          PM PM PM  PM PM PM
 Q  E E E  E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E Q
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|--1----1----1--1--1----|
--0----0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|--1----1----1--1--1----|
--0----0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|--1----1----1--1--1----|


                                      PM
 Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------3----3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--7--|--7--7--7--7--7--8--7-----|
--3----3----3--3--3--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|--5--5--5--5--5--6--5--0--|
--3----3----3--3--3-----|--------------------------|-----------------------0--|


      PM PM
 Q  Q  E E Q    Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
-----------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------|------------------------|--------------------------|
--1----1----------1----|-------3----3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--7--|
--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|
--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3-----|--------------------------|


            PM       PM PM
 E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   Q  Q  E E E E
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--7--7--7--7--7--8--7-----|--1----1----------1--1--|-------3----3--3--3--3--|
--5--5--5--5--5--6--5--0--|--1----1----1--1--1--1--|--3----3----3--3--3--1--|
-----------------------0--|--1----1----1--1--1--1--|--3----3----3--3--3-----|


                     PM PM PM PM
 E E Q   E E E E   E  E E E E E E E   E E Q   E E E E
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--L--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|--3--3--5\-------------7--|
--L--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--3--0--|--1--1--3\----3--2--0--5--|
--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--3--0--|--------------3--2--0-----|


        PM PM PM PM     PM PM PM PM PM PM  PM PM PM PM PM PM PM PM
 E  E E E E E E E   Q  E E E E E E   E E E E E E E E
---------------------------|-------------------------|--------------------------|
---------------------------|-------------------------|--------------------------|
---------------------------|--5----------------------|--------------------------|
--L\-----------------------|--5----------------------|--------------------------|
--L\--3--2--0--3--5--3--0--|--3----3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
------3--2--0--3--5--3--0--|-------------------------|--------------------------|


 PM PM PM PM PM PM PM PM  PM PM PM PM PM PM PM PM
 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5-----|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|-----------------------3--|


 E E Q  E E E E   E E E E E E E E   E E Q  E E E E
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--L--3--3----3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3----3--3--3--5--|
--L--3--3----3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3----3--3--3--5--|


 E E E E E E E E   E E Q  E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|-----------------------3--|
--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3----3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--1--|
--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3----3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5-----|


 E E Q   E E E E   E  E E E E E E E   E E Q   E E E E
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--L--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|--3--3--5\-------------7--|
--L--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--3--0--|--1--1--3\----3--2--0--5--|
--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--3--0--|--------------3--2--0-----|


 E  E E E E E E E   Q  Q   E E E E   E E Q   E E Q
---------------------------|-------------------------|-------------------------|
---------------------------|-------------------------|-------------------------|
---------------------------|-------------------------|-------------------------|
--L\-----------------------|--3----5\-------------3--|--L--3--5\---------------|
--L\--3--2--0--3--5--3--0--|--1----3\----3--2--0--1--|--L--1--3\----3--2--0----|
------3--2--0--3--5--3--0--|-------------3--2--0-----|--------------3--2--0----|


 E E Q   E E E E   E E H.       W          W
--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
--3--3--5\-------------7--|-----5--L------------|--L----------------|--L----------------|
--1--1--3\----3--2--0--5--|-----3--L------------|--L----------------|--L----------------|
--------------3--2--0-----|---------------------|-------------------|-------------------|

[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/g/galactic_cowboys/feel_the_rage_tab.html ]
 W          W          W
-------------------|-------------------|-------------------||
-------------------|-------------------|-------------------||
-------------------|-------------------|-------------------||
--L----------------|--L----------------|--L----------------||
--L----------------|--L----------------|--L----------------||
-------------------|-------------------|-------------------||

Guitar - right

                                  PM PM PM PM
   H    Q  E E   E E Q   E E E E   E  E E E E E E E
E||----------------------|--------------------------|---------------------------|
B||----------------------|--------------------------|---------------------------|
G||----------------------|--------------------------|---------------------------|
D||-------------------3--|--L--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|
A||-------------------1--|--L--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--3--0--|
D||----------------------|--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--3--0--|


                 PM PM PM PM PM PM PM
 E E Q   E E E E   E  E E E E E E E   E E Q   E E E E
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--3--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|--3--3--5\-------------7--|
--1--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--5--0--|--1--1--3\----3--2--0--5--|
--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--5--0--|--------------3--2--0-----|


   PM PM PM PM PM PM PM                 PM PM PM PM PM PM PM
 E E E E E E E E   E E Q   E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L-----------------------|--3--3--5\-------------7--|--L-----------------------|
--L--3--2--0--3--5--5--0--|--1--1--3\----3--2--0--5--|--L--3--2--0--3--5--5--0--|
-----3--2--0--3--5--5--0--|--------------3--2--0-----|-----3--2--0--3--5--5--0--|


 Q  Q  H      W          E E E E E E E E   E E E E E E E E
---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
--5------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
--5------------------|-------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5-----|
--3------------------|-------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------3--|


 E E Q  E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  H      W
-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
-------------------------|--------------------------|--5------------------|-------------------|
-------------------------|--------------------------|--5------------------|-------------------|
--L--3--3----3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5-----|--3------------------|-------------------|
--L--3--3----3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--0--|---------------------|-------------------|


 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E Q  E E E E
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------5--------5--------|--5--------5--------5-----|-------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--L--3--3----3--3--3--5--|
--------------------------|-----------------------3--|--L--3--3----3--3--3--5--|


 E E E E E E E E   E E Q  E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3----3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--5--|
--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3----3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--5--|


      PM PM
 Q  Q  E E Q    Q  Q  Q  E E   E E E E E E E E
-----------------------|-----------------------|--------------------------|
------------------4----|-----------------------|--------------------------|
------------------3----|--------------------5--|--5--5--5--5--5--5--5--7--|
--1----1----1--1--1----|-----------------------|--------------------------|
--1----1----1--1--1----|--3----3----3----3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--5--|
--1----1----1--1--1----|--3----3----3----3-----|--------------------------|


                    PM PM
 E E E E E E E E   Q  Q  E E Q    Q  Q  E E E E
--------------------------|-----------------------|------------------------|
--------------------------|------------------4----|------------------------|
--7--7--7--7--7--8--7-----|------------------3----|---------------------5--|
--------------------------|--1----1----1--1--1----|------------------------|
--5--5--5--5--5--6--5--0--|--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3--3--|
-----------------------0--|--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3-----|


                                 PM PM
 E E E E E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E Q
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------4----|
--L--5--5--5--5--5--5--7--|--L--7--7--7--7--8--7-----|------------------3----|
--------------------------|--------------------------|--1----1----1--1--1----|
--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--6--5--0--|--1----1----1--1--1----|
--------------------------|-----------------------0--|--1----1----1--1--1----|


                                  PM PM PM PM
 Q  Q  E E E E   E E Q   E E E E   E  E E E E E E E
------------------------|--------------------------|---------------------------|
------------------------|--------------------------|---------------------------|
------------------------|--------------------------|---------------------------|
---------------------3--|--L--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|
--3----3----3--3--3--1--|--L--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--5--0--|
--3----3----3--3--3-----|--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--5--0--|


                     PM PM PM PM      PM PM PM PM PM
 E E Q   E E E E   E E E E E E E E   Q  E E E E E E
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|--5----------------------|
--3--3--5\-------------7--|--L-----------------------|--5----5-----------------|
--1--1--3\----3--2--0--5--|--L--3--2--0--3--5--3--0--|--3----5--3--3--3--3--3--|
--------------3--2--0-----|-----3--2--0--3--5--3--0--|-------------------------|


 PM PM PM PM PM PM PM PM
 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5-----|
--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5-----|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|-----------------------3--|


                        PM PM      PM PM PM PM PM
 E E E E E E E E   E E E E E E E E   Q  E E E E E E
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|--5----------------------|
--------------------------|--------------------------|--5----5-----------------|
--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--3--|--3----5--3--3--3--3--3--|
--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--3--|-------------------------|


 PM PM PM PM PM PM PM PM
 E E E E E E E E   Q  E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5-----|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3----3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|-------------------------|-----------------------3--|


 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|
--3--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|


                    PM PM
 E E E E E E E E   Q  Q  E E Q    Q  Q  E E E E
--------------------------|-----------------------|------------------------|
--------------------------|------------------4----|------------------------|
--------------------------|------------------3----|---------------------5--|
--------------------------|--1----1----1--1--1----|------------------------|
--L--5--5--5--5--5--5--0--|--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3--3--|
--L--5--5--5--5--5--5--0--|--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3-----|


                                 PM PM
 E E E E E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E Q
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------4----|
--5--5--5--5--5--5--5--7--|--L--7--7--7--7--8--7-----|------------------3----|
--------------------------|--------------------------|--1----1----1--1--1----|
--3--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--6--5--0--|--1----1----1--1--1----|
--------------------------|-----------------------0--|--1----1----1--1--1----|


 Q  Q  E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------5--|--5--5--5--5--5--5--5--7--|--L--7--7--7--7--8--7-----|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
--3----3----3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--6--5--0--|
--3----3----3--3--3-----|--------------------------|-----------------------0--|


      PM PM
 Q  Q  E E Q    Q  Q  E E E E   E E Q   E E E E
-----------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------|------------------------|--------------------------|
--1----1----1--1--1----|---------------------3--|--L--3--5\-------------7--|
--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3--1--|--L--1--3\----3--2--0--5--|
--1----1----1--1--1----|--3----3----3--3--3-----|--------------3--2--0-----|


        PM PM PM PM                      PM PM PM PM
 E  E E E E E E E   E E Q   E E E E   E E E E E E E E
---------------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L\-----------------------|--3--3--5\-------------7--|--------------------------|
--L\--3--2--0--3--5--3--0--|--1--1--3\----3--2--0--5--|-----3--2--0--3--5--3--0--|
------3--2--0--3--5--3--0--|--------------3--2--0-----|-----3--2--0--3--5--3--0--|


 E E Q   E E E E   E  E E E E E E E   E E Q   E E E E
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--3--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|--3--3--5\-------------7--|
--1--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--3--0--|--1--1--3\----3--2--0--5--|
--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--3--0--|--------------3--2--0-----|


 E  E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
---------------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L\-----------------------|--------------------------|--------------------------|
--L\--3--2--0--3--5--3--0--|--------------------------|--------------3--3--3--2--|
------3--2--0--3--5--3--0--|--5--6--8--5--6--8--5--6--|--8--5--6--8--------------|


 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L--3--5--2--3--5--2--3--|--5--2--3--5--6--6--6--5--|--L--6--8--5--6--8--5--6--|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|


 E E E E  S S S S E  E   E  E  E  E  E  E  E  E
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--8--5--6--8--11-11-11-11-11--10--|---L--12--13--10--11--13--10--12--|
----------------------------------|----------------------------------|


                 Half-time feel
                        PM PM PM          PM PM PM
  E  E  E  E E E E E   E       E E E E  E E E   E E E E E  
 Q
------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
--13--10--12--13--3--3--3--0--|--L--------------0--0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--8--10--8~--|
------------------3--3--3--0--|--L--------------0--0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--8--10--8~--|


 PM PM PM PM          PM PM PM           PM PM
 E E E E E  E E E   E E E E E  E Q    E E E E E  E E E
---------------------------|--------------------------|---------------------------|
---------------------------|--------------------------|---------------------------|
---------------------------|--------------------------|---------------------------|
---------------------------|--------------------------|---------------------------|
--0--0--0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--8--10--8----|--0--0--0--0--8--10--8--0--|
--0--0--0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--8--10--8----|--0--0--0--0--8--10--8--0--|


   PM PM PM           PM PM          PM PM PM PM PM PM PM
 E E E E E  E Q    E E E E E  E E E   E E E E E E E E
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------------------------|
--L--0--0--0--8--10--8----|--0--0--0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|
--L--0--0--0--8--10--8----|--0--0--0--0--8--10--8--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|


 Q  E E E E Q    Q  Q  E E E E   E E E E E E E E
------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|---------------------5--|--L--5--5--5--5--5--5--7--|
--1----1--1--1--1--1----|-------3----3--3--3-----|--------------------------|
--1----1--1--1--1--1----|--3----3----3--3--3--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|
--1----1--1--1--1--1----|--3----3----3--3--3-----|--------------------------|


                    PM PM
 E E E E E E E E   Q  Q  E E E E   Q  Q  E E E E
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--L--7--7--7--7--8--7-----|------------------------|---------------------5--|
--------------------------|--1----1----1--1--1--1--|-------3----3--3--3-----|
--L--5--5--5--5--6--5--0--|--1----1----1--1--1--1--|--3----3----3--3--3--3--|
-----------------------0--|--1----1----1--1--1--1--|--3----3----3--3--3-----|


                                 PM PM
 E E E E E E E E   E E E E E E E E   Q  Q  E E E E
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--L--5--5--5--5--5--5--7--|--L--7--7--7--7--8--7-----|------------------------|
--------------------------|--------------------------|--1----1----1--1--1--1--|
--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--6--5--0--|--1----1----1--1--1--1--|
--------------------------|-----------------------0--|--1----1----1--1--1--1--|


                                  PM PM PM PM
 Q  Q  E E E E   E E Q   E E E E   E  E E E E E E E
------------------------|--------------------------|---------------------------|
------------------------|--------------------------|---------------------------|
------------------------|--------------------------|---------------------------|
-------3----3--3--3--3--|--L--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|
--3----3----3--3--3--1--|--L--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--3--0--|
--3----3----3--3--3-----|--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--3--0--|


                     PM PM PM PM
 E E Q   E E E E   E  E E E E E E E   Q  Q  H      W
--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
--------------------------|---------------------------|--5------------------|-------------------|
--3--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|--5------------------|-------------------|
--1--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--3--0--|--3------------------|-------------------|
--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--3--0--|---------------------|-------------------|


 W          W          H    E E E E   E E Q  E E E E
-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------|-------------------|-----------5--5--5-----|-------------------------|
-------------------|-------------------|-----------3--3--3--3--|--L--3--3----3--3--3--5--|
-------------------|-------------------|--------------------3--|--L--3--3----3--3--3--5--|


 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--3--|
--L--5--5--5--5--5--5--3--|--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--3--|


 E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E Q   E E E E
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------------------3--|--L--3--5\-------------7--|
--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5--1--|--L--1--3\----3--2--0--5--|
--L--3--3--3--3--3--3--5--|--L--5--5--5--5--5--5-----|--------------3--2--0-----|


        PM PM PM PM                         PM PM
 E  E E E E E E E   E E Q   E E E E   E  E E E E E E E
---------------------------|--------------------------|---------------------------|
---------------------------|--------------------------|---------------------------|
---------------------------|--------------------------|---------------------------|
--L\-----------------------|--3--3--5\-------------7--|--L\-----------------------|
--L\--3--2--0--3--5--3--0--|--1--1--3\----3--2--0--5--|--L\--3--2--0--3--5--3--0--|
------3--2--0--3--5--3--0--|--------------3--2--0-----|------3--2--0--3--5--3--0--|


                            PM PM
 E E Q   E E E E   E E Q   E E Q    E E Q   E E E E
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--3--3--5\-------------3--|--L--3--5\---------------|--3--3--5\-------------7--|
--1--1--3\----3--2--0--1--|--L--1--3\----3--2--0----|--1--1--3\----3--2--0--5--|
--------------3--2--0-----|--------------3--2--0----|--------------3--2--0-----|


 E E H.       W          W          W
---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-----5--L------------|--L----------------|--L----------------|--L----------------|
-----3--L------------|--L----------------|--L----------------|--L----------------|
---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|


 W          W
-------------------|-------------------||
-------------------|-------------------||
-------------------|-------------------||
--L----------------|--L----------------||
--L----------------|--L----------------||
-------------------|-------------------||


Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ - slide into from below or out of upwards
\ - slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Comments