Barenaked Ladies - Down To Earth Chords & Tabs

 

Barenaked Ladies Chords & Tabs

Version: 1 Type: Tab 0 ratings
1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars
comments

Down To Earth Tab

Intro:

--3-3-2-3--3-3-2-3---3-3-2-3-3-3-2-3----------------------------------|
--3-3-3-3--3-3-3-3---3-3-3-3-3-3-3-3----------------------------------|
--0-0-0-0--2-2-2-2---0-0-0-0-0-0-0-0----------------------------------|
--0-0-0-0--0-0-0-0---x-x-x-x-x-x-x-x----------------------------------|
--x-x-x-x------------3-3-3-3-3-3-3-3----------------------------------|
--3-3-3-3-------------------------------------------------------------|

Verse:

---3---x-x--x-x--2---x-x--x-x-------x-x--x-x---3---x-x--x---------------|
---3---x-x--x-x--3---x-x--x-x---1---x-x--x-x---3---x-x--x---------------|
---0---x-x--x-x--2---x-x--x-x---0---x-x--x-x---0---x-x--x---------------|
---0---x-x--x-x--0---x-x--x-x---0---x-x--x-x---0---x-x--x---------------|
---2---x-x--x-x------x-x--x-x---x---x-x--x-x---2---x-x--x---------------|
---3---x-x--x-x------x-x--x-x---1---x-x--x-x-------x-x--x---------------|

Chorus:
[ Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/b/barenaked_ladies/down_to_earth_tab.html ]
--3---3---3---2---3---3---3---2----3--3--3--2---3--3--3----------------|
--3---3---3---3---3---3---3---3----3--3--3--3---3--3--3----------------|
--0---0---0---2---0---0---0---2----0--0--0--2---0--0--0----------------|
--2---0---2---0---2---0---2---0----2--0--2--0---2--0--2----------------|
--3---2---3-------3---2---3--------3--2--0------3--2--0----------------|
------3---------------3------------------------------------------------|

-----------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------|
--------------------x--------------------------------------|
---0---2---3---0----x--------------------------------------|
--------------------x--------------------------------------|
  Just so down to  earth. Via sattelite....

Bridge:

---3---3-------------3---3------------3---3-----------------------|
---3---3---1---1-----3---3---1---1----3---3---1---1---------------|
---0---0---0---0-----0---0---0---0----0---0---0---0---------------|
---2---0---x---0-----2---0---x---0----2---0---x---0---------------|
---3---2---1---x-----3---2---1---x----3---2---1---x---------------|
---------------1-----------------1----------------1---------------|

---3---3----1------0--------------------------------------|
---3---3----0------1--------------------------------------|
---0---0----0------0--------------------------------------|
---2---0----x------2--------------------------------------|
---3---2----1------0--------------------------------------|
----------------------------------------------------------|
         Show you.. Via sattelite.
Comments